PENGUMUMAN TERKINI 

 

INSENTIF KEPADA PEMILIK TANAH / STRATA DI NEGERI SEMBILAN

Tempoh pembayaran cukai tanah/petak dilanjutkan sehingga 30 Jun 2021. Tiada denda lewat dikenakan bagi tempoh ini.

....................................................................................................................................................................................................

 

KAUNTER PTGNS BEROPERASI SECARA TERKAWAL SEPANJANG TEMPOH TOTAL LOCKDOWN BERMULA 2 JUN 2021 HINGGA 14 JUN 2021. KEHADIRAN DIBENARKAN SECARA TEMUJANJI SAHAJA. >>>Klik SOP FASA 16 PKP PTGNS PELANGGAN<<<baru 

........................................................................................................................................................................................

Makluman Berkenaan Penamatan Pengecualian Denda Lewat Dan Surat Kebenaran (CONSENT) Bagi Penyerahan Dokumen Di Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Sembilan 

..................................................................................................................................................................................

PELAKSANAAN TUKAR GANTI HAKMILIK MANUAL STRATA KEPADA HAKMILIK CETAKAN KOMPUTERKlik untuk berita selanjutnya

................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

  Sila Jelaskan Cukai Tanah Anda Sebelum 31 Mei 2021 Untuk Mengelakkan Tanah Anda DiRampas.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Perhatian kepada semua pemilik Geran Berdaftar di Negeri Sembilan, anda boleh mengemaskini alamat pada geran hakmilik masing-masing dengan menggunakan Borang 26A.

.....................................................................................................................................................................................................................................................