Menentukan pengurusan pentadbiran dan kewangan diuruskan dengan berkesan melalui penggunaan sumber secara optima.

 

1. Pengurusan Sumber Manusia
1.1 Pengurusan Penempatan Anggota.
1.2 Pengurusan Pengesahan Anggota Lantikan Baru.
1.3 Pengurusan Persaraan.
1.4 Pengurusan Tatatertib.
1.5 Pengurusan Pengisytiharan Harta.
1.6 Pengurusan Penanggungan Kerja.

 

2. Pengurusan Kewangan dan Belanjawan
2.1 Pengurusan Belanjawan Mengurus dan Belanjawan Pembangunan.
2.2 Pengurusan Pembayaran.
2.3 Pengurusan Terimaan.
2.4 Pengurusan Kelulusan Berbelanja.
2.5 Pengurusan Tempahan Tiket Pengangkutan Awam.

3. Pengurusan Stor, Inventori dan Harta Modal
3.1 Pengurusan Perolehan.
3.2 Pengurusan Aset.

 

4. Pengurusan Pentadbiran Am
4.1 Pengurusan Kemudahan Cuti.
4.2 Pengurusan Laporan Penilaian Prestasi.
4.3 Pengurusan Pinjaman.
4.4 Pengurusan Tempahan Kemudahan.

 

5. Pengurusan Latihan
1.1 Pengurusan Program Latihan.