Picture1

Memberikan perkhidmatan dari segi membuatpendaftaran urusan urusniaga (melepaskan gadaian, pindahmilik, gadaian, tenansi, ismen), bukan urusniaga (kaveat, perintah larangan, tukar nama, perletakhakkan mahkamah) serta urusan catatan (Borang D, Borang K, nota-nota, hakmilik hilang/rosak, Borang 6A dan Borang 8A) dengan cekap dan berkesan.

 

Picture3

 

  1. Mendaftar urusniaga (melepaskan gadaian, pindahmilik, gadaian, tenansi, ismen) dan bukan urusniaga (kaveat, perintah larangan, tukar nama, perletakhakkan mahkamah).
  2. Memberikan nasihat berkaitan Undang-Undang Tanah serta pekeliling dalam urusan kerja harian. 
  3. Mewakili jabatan dalam kes-kes mahkamah yang melibatkan urusan urusniaga dan bukan urusniaga serta bertindak sebagai saksi dalam kes-kes tersebut. 
  4. Memberi layanan terbaik kepada setiap pelanggan melalui perkhidmatan kaunter pejabat.