Picture1

1. Berusaha menambah hasil Negeri daripada sumber tanah melalui sistem pungutan cukai yang berkesan.
 2. Memberikan khidmat nasihat berkaitan cukai tanah.
 3. Merancang kaedah-kaedah pungutan yang baru.
4. Membuat semakan semula kadar-kadar perkhidmatan dan mengenal pasti sumber hasil.
5. Memberi layanan terbaik kepada setiap pelanggan melalui perkhidmatan kaunter pejabat.