Picture1

Menyediakan perkhidmatan pendaftaran Hakmilik/Strata/Stratum, Pendaftaran Suratcara, Urusniaaga dan Bukan Urusniaga Strata/Stratum bagi meningkatkan perkhidmatan kepada pemaju-pemaju dan pemilik-pemilik tanah secara cekap dan efektif selaras dengan perundangan dan peraturan yang berkuatkuasa.

 

Picture3

  1. Memproses dan mendaftar strata/stratum, pendaftaran suratcara urusniaga dan bukan urusniaga strata.
  2. Mendaftarkan hakmili baru, hakmilik sambungan akibat pembangunan tanah dan hakmilik sementara kepada hakmilik kekal (QT-FT).
    3. Membuat endosan Borang D, Borang K, Borang 6A dan Borang 8A serta mendaftarkan hakmilik hilang/rosak.