PIAGAM PELANGGAN

 

"MEMASTIKAN URUSAN PENDAFTARAN URUSNIAGA PINDAHMILIK TANAH DISELESAIKAN DALAM TEMPOH 1 HARI BEKERJA"

"MEMASTIKAN PENGELUARAN HAKMILIK STRATA DIDAFTARKAN DALAM TEMPOH 150 HARI BEKERJA (TERTAKLUK KEPADA PERMOHONAN YANG MELIBATKAN MAKSIMUM 200 PETAK SAHAJA)"

"MEMASTIKAN SETIAP TUNTUTAN DIBAYAR DALAM TEMPOH 14 HARI DARIPADA TARIKH DOKUMEN DITERIMA"