PENGUMUMAN TERKINI 

Kini Carian Persendirian boleh dibeli secara online di e-PTGNS baru

..........................................................................................................................................................................................................

Kerajaan Negeri Sembilan telah memutuskan untuk melaksanakan kaedah temu janji bagi perkhidmatan di kaunter pendaftaran PTGNS mulai 15 September 2021 (Rabu). Sila rujuk SOP terkini bagi mendapatkan maklumat lanjut. >>>>Klik Di Sini<<<< baru

........................................................................................................................................................................................

Kini Portal Bayaran Cukai Tanah Secara Online Dan Semakan Perserahan Secara Online Berwajah Baharu. e-PTGNS baru

.......................................................................................................................................................................................

Tender Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Mengepos Bil Cukai Tanah Di Negeri Sembilan Bagi Tahun 2022. >>>>Klik Di Sini<<<< baru

.....................................................................................................................................................................................

Makluman Berkenaan Penamatan Pengecualian Denda Lewat Dan Surat Kebenaran (CONSENT) Bagi Penyerahan Dokumen Di Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Sembilan 

..................................................................................................................................................................................

PELAKSANAAN TUKAR GANTI HAKMILIK MANUAL STRATA KEPADA HAKMILIK CETAKAN KOMPUTERKlik untuk berita selanjutnya

................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

  Sila Jelaskan Cukai Tanah Anda Sebelum 31 Mei 2021 Untuk Mengelakkan Tanah Anda DiRampas.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Perhatian kepada semua pemilik Geran Berdaftar di Negeri Sembilan, anda boleh mengemaskini alamat pada geran hakmilik masing-masing dengan menggunakan Borang 26A.

...................................................................................................................................................................................................................................................   

Kaunter PTGNS Beroperasi Secara Terkawal Sepanjang Tempoh

Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Bermula 26 Julai 2021