Ketua Pegawai Maklumat (CIO) 

 

Nama: Dato' Haji Ishak Bin Md Napis

Jawatan: Pengarah Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Sembilan

Skim Perkhidmatan/Gred: M/JUSA C

E-mel: ishakmn[at]ns[dot]gov[dot]my

Telefon (P): 06-7659888

Faks: 06-7622563

Alamat: Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Sembilan, Tingkat 4, Blok A, Wisma Negeri,  70990 Seremban, Negeri Sembilan