PENGUMUMAN TERKINI 

Sebut harga Kerja-kerja Penyelenggaraan Dan Pembaikan Lantai Di Unit Pendaftaran Urusniaga / Bukan Urusniaga Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Sembilan. >>>>Klik Di Sini<<<<  baru

........................................................................................................................................................................

PELAKSANAAN TUKAR GANTI HAKMILIK MANUAL STRATA KEPADA HAKMILIK CETAKAN KOMPUTERKlik untuk berita selanjutnya

................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

  Sila Jelaskan Cukai Tanah Anda Sebelum 31 Mei 2022 Untuk Mengelakkan Tanah Anda DiRampas.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Perhatian kepada semua pemilik Geran Berdaftar di Negeri Sembilan, anda boleh mengemaskini alamat pada geran hakmilik masing-masing dengan menggunakan Borang 26A.

...................................................................................................................................................................................................................................................   

Kaunter PTGNS Beroperasi Secara Terkawal Sepanjang Tempoh

Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Bermula 26 Julai 2021