TENDER PEMBELIAN PERKAKASAN ICT BAGI PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN SERTA PEJABAT DAERAH DAN TANAH NEGERI SEMBILAN. - TENDER (PTG) 1/2018

 

Sesi taklimat tender akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh : 21 Mei 2018 (Isnin)

Masa : 9.00 pagi

Tempat : Bilik Mesyuarat Kenanga,

               Tingkat 1, Blok D

               Wisma Negeri, 70503

               Seremban, Negeri Sembilan

 

Kegagalan petender menghadiri sesi taklimat akan menyebabkan kertas cadangan petender ditolak.