notis pemberitahuan

 PENGUATKUASAAN SEKSYEN 160 AKTA KERAJAAN TEMPATAN [AKTA 171]; "NOTIS MENGENAI PINDAH MILIK PEGANGAN BERKADAR"