ARAHAN 2021

BIL

TAJUK

1/2021

Penetapan Kaedah Pemberian Diskaun Premium Bagi Pembangunan Tanah

2/2021 Pindaan Syarat Dan Perluasan Kawasan Berkaitan Pelaksanaan Penukaran Tempoh Pegangan Hakmilik Daripada Pajakan Kepada Selama-Lamanya Di Negeri Sembilan Darul Khusus Bagi Tanah - Tanah Yang Berstatus Kediaman
3/2021 Garis Panduan Pengurusan Hakmilik Tanah Pajakan Yang Telah Tamat Tempoh Di Negeri Sembilan
4/2021 Pengurusan Kaveat Persendirian
5/2021 Penetapan Kaedah Pemberian Diskaun Premium Bagi Pembangunan Tanah

 

 

 

SURAT ARAHAN 2021

Tarikh

TAJUK

4 Februari 2021

Surat Arahan Berkaitan Keputusan Mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan  Mengenai Menolak RIngkas Urusan Permohonan Yang Melibatkan Tanah Rizab Melayu Yang Tidak Menepati Syarat

9 Februari 2021

Surat Arahan Berkaitan Keputusan Mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan  Mengenai Laporan Teknikal Jabatan Bagi Urusan Tanah Yang Berkaitan

9 Februari 2021  Surat Arahan Berkaitan Keputusan Mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan  Mengenai Status Pegangan Pajakan Tanah Yang Tamat Tempoh
25 Februari 2021 Surat Arahan Berkaitan Tindakan Penguatkuasaan Dan Pelaporan Secara Berkala Susulan Keputusan Mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan
8 Mac 2021 Surat Arahan Berkaitan Penetapan Kadar Premium Ke Atas Pemberimilikan Tanah Kerajaan Kepada Tenaga Nasional Berhad Di Bawah Seksyen 76 Kanun Tanah Negara [Akta 828]
18 Mac 2021 Surat Arahan Berkaitan Tindakan Penguatkuasaan Dan Pelaporan Secara Berkala Susulan Keputusan Mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan
16 Mac 2021 Surat Arahan Berkaitan Borang Akuan Berkanun Di Bawah Akta Akuan Berkanun 160 [Akta 783]
23 Mac 2021 Surat Arahan Berkaitan Penambahbaikan Prosedur Pengurusan Dokumen Mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan
23 Mac 2021 Surat Arahan Berkaitan Keperluan Ulasan Teknikal Dikemukakan Dalam Masa 14 Hari Bagi Urusan Permohonan Tanah
23 Mac 2021 Surat Arahan Berkaitan Keperluan Penyediaan Kronologi Bagi Pemakluman Status Fail Permohonan
8 April 2021 Surat Arahan Berkaitan Keperluan Untuk Melampirkan Gambar Terkini Di Atas Tanah Bagi Permohonan Memperbaharui Dan Permohonan Rayuan Yang Melibatkan Urusan Tanah
13 April 2021 Surat Arahan Pelaksanaan Pengurusan Kertas Pertimbangan Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) Negeri Sembilan
13 Julai 2021 Surat Arahan Berkaitan Tindakan Penguatkuasaan Dan Pelaporan Secara Berkala Setiap Tiga (3) Bulan Sekali Susulan Keputusan Mesyuarat Pasca Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan
19 Julai 2021 Penangguhan Pelaksanaan Pindaan Jadual Keenam (Rate Of Office Fees), Kaedah-Kaedah Tanah Negeri Sembilan (Pindaan) 2021
11 Ogos 2021 Surat Arahan Pelaksanaan Pengurusan Kertas Pertimbangan Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) Negeri Sembilan
11 Oktober 2021 Surat Arahan Berkaitan Perlantikan Pegawai Dan Kakitangan Pentadbiran Tanah Di Negeri Sembilan Sebagai Pegawai Diberi Kuasa Untuk Menjalankan Tugas Yang Dinyatakan Dalam Bahagian XI Dan XII, Enakmen Mineral Negeri 2002