Permohonan Mendapatkan Maklumat

Jika anda mempunyai sebarang permohonan untuk mendapatkan maklumat tertentu daripada Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Sembilan, sila kemukakan permohonan anda secara rasmi ke:

Pejabat Tanah dan Galian Negeri Sembilan
Tingkat 4, Blok A&B, Wisma Negeri
Jalan Dato' Abdul Kadir
70990Seremban, Negeri Sembilan.

Tel : 606-765 9826
Faks : 606-762 2563
E-mel: cukaiptgns[at]ns[dot]gov[dot]my

***Penafian - Permohonan sebarang maklumat dan data yang dipohon masih lagi bergantung / tertakluk kepada keputusan Pentadbiran ini.