SEBUT HARGA

Tahun 2020

Sebutharga Membekal Mesin Pencetak Untuk Kegunaan Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Sembilan PTGNS 11/2020  >>>>Klik Di Sini<<<< baru

Sebutharga Melaksanakan Pemasangan Instalasi dan Konfigurasi Sistem Secured Land Management (Selamat) dan Perolehan Peranti Selamat Bagi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Serta Semua Pejabat Tanah dan Daerah Negeri Sembilan PTGNS 10/2020  >>>>Klik Di Sini<<<< baru

Kenyataan Sebut Harga Pelupusan Aset Alih . PTGNS 05/2020 >>>>Klik Di Sini<<<<

Sebutharga Integrasi SPTB-SIHAT (Data Cleaning) Bagi Data Tunggakan Cukai Tanah. PTGNS 05/2020 >>>>Klik Di Sini<<<< 

Senarai Harga Tawaran Pembekal Yang Menyertai Sebutharga (PTGNS) 07/2020  >>>>Klik Di Sini<<<<  

Sebutharga Pendigitalan Dokumen Urusniaga dan Bukan Urusniaga Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Sembilan. PTGNS 07/2020   >>>>Klik Di Sini<<<<

Sebutharga Perkhidmatan Mencetak Dan Membekal Kertas Keselamatan Hak Milik Tanah (Kertas Geran) Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Sembilan Tahun Bagi Tempoh 2 Tahun. PTGNS 02/2020  >>>>Klik Di Sini<<<<

Sebutharga Sistem Penukaran Status Tanah (eSPT) Untuk Kegunaan Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Sembilan Tahun 2020. PTGNS 06/2020  >>>>Klik Di Sini<<<<  

Sebutharga Membekal Dan Menghantar Toner Untuk Kegunaan Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Sembilan Tahun 2020. PTGNS 01/2020  >>>>Klik Di Sini<<<<  

 

 

TENDER

Tahun 2020

Tender Pendigitalan Dokumen Urusniaga dan Bukan Urusniaga Bari Tahun 2017-2019, (Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara (Dalam Tempoh Jaminan) Perkakasan dan Perisian). TENDER (PTG) 01/2020 >>>>Klik Di Sini<<<<   (Pelanjutan Tarikh Tutup Tender sehingga 21 April 2020 sebelum jam 12 tengahari)

Senarai Harga Tawaran Pembekal Yang Menyertai Tender (PTGNS) 01/2020 >>>>Klik Di Sini<<<<