DATA TERBUKA

 

Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Sembilan menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk perkongsian maklumat yang boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.

Definisi Data Terbuka: Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi Terma dan Syarat Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 berikut :

pdf_icon Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

 

Tajuk Format

JUMLAH PEMILIKAN TANAH NEGERI SEMBILAN

XLSX
STATISTIK PINDAH MILIK TANAH (PMT) 1 HARI NEGERI SEMBILAN XLSX
Tunggakan Hakmilik Dan Cukai Tanah Mengikut Daerah Di Negeri Sembilan XLSX

JUMLAH HAKMILIK BAYARAN CUKAI TANAH SECARA ONLINE DAN MANUAL NEGERI SEMBILAN

XLSX