Picture1

  1. Menyediakan perkhidmatan pemprosesan berkomputer.
  2. Memastikan segala data dapat diambil dan penyebaran maklumat dapat dibuat dengan menggunakan sistem pengkomputeran.
  3. Merekabentuk sistem aplikasi yang dapat membantu pihak pengurusan membuat keputusan dengan tepat dan berkesan.
  4. Menjadi perintis dan model utama dalam penggunaan teknologi maklumat terkini dan menepati ciri-ciri piawaian.
  5. Membentuk personel IT yang mahir dan berdaya saing.

 

Picture3

  1. Merancang, menyelaras dan melaksanakan Perancangan Strategik ICT Jabatan.

2. Menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan sistem aplikasi, data, peralatan, rangkaian dan backup

3. Membangunkan sistem aplikasi baru melalui penambahbaikan. 

4. Menyediakan kertas kerja untuk permohonan baru.

5. Menguruskan perolehan bagi keperluan ICT Jabatan.