SEBUT HARGA

Tahun 2019

Sebutharga Perkhidmatan Penyewaan Dan Penyelenggaraan Mesin Penyalin (Fotostat) Untuk Kegunaan Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Sembilan Bagi Tempoh 2 Tahun. Sebutharga PTGNS 08/2019 >>>>Klik Di Sini<<<<   

Sebutharga Perkhidmatan Mencetak Dan Membekal Doket Rasmi Kerajaan Galian Negeri Sembilan Tahun 2019. Sebutharga PTGNS 02/2019 >>>>Klik Di Sini<<<<  

Sebutharga Membekal Dan Menghantar Alat Ukur Untuk Kegunaan Pentadbiran Tanah Negeri Sembilan Tahun 2019. Sebutharga PTGNS 04/2019 >>>>Klik Di Sini<<<<  

Sebutharga Perkhidmatan Menjilid Buku Kulit Keras Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Sembilan Tahun 2019. Sebutharga PTGNS 03/2019 >>>>Klik Di Sini<<<<

Sebutharga Membekal Dan Menghantar Toner Untuk Kegunaan Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Sembilan. Sebutharga PTGNS 01/2019 >>>>Klik Di Sini<<<<  

  

Senarai Harga Tawaran Pembekal Yang Menyertai Sebut Harga (PTGNS) 1/2019 >>>>Klik Di Sini<<<<

Senarai Harga Tawaran Pembekal Yang Menyertai Sebut Harga (PTGNS) 3/2019 >>>>Klik Di Sini<<<<

Senarai Harga Tawaran Pembekal Yang Menyertai Sebut Harga (PTGNS) 2/2019 >>>>Klik Di Sini<<<<

 

 Senarai Pembekal Yang Di Terima (Sebut Harga PTGNS 1/2019 dan PTGNS 4/2019) >>>>Klik Di Sini<<<<

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

TENDER

Tahun 2019

Tender Perkhidmatan Mencetak, Membekal Dan Mengepos Bil Cukai Tanah Di Negeri Sembilan Bagi Tahun 2020 dan 2021. TENDER (PTG) 02/2019 >>>>Klik Di Sini<<<<   baru             

 

Senarai Harga Tawaran Pembekal Yang Menyertai Tender (PTGNS) 02/2019 >>>>Klik Di Sini<<<<