SEBUT HARGA

Tahun 2020

Kenyataan Sebut Harga Pelupusan Aset Alih . PTGNS 05/2020 >>>>Klik Di Sini<<<<baru

Sebutharga Integrasi SPTB-SIHAT (Data Cleaning) Bagi Data Tunggakan Cukai Tanah. PTGNS 05/2020 >>>>Klik Di Sini<<<< baru

Senarai Harga Tawaran Pembekal Yang Menyertai Sebutharga (PTGNS) 07/2020  >>>>Klik Di Sini<<<<  

Sebutharga Pendigitalan Dokumen Urusniaga dan Bukan Urusniaga Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Sembilan. PTGNS 07/2020   >>>>Klik Di Sini<<<<

Sebutharga Perkhidmatan Mencetak Dan Membekal Kertas Keselamatan Hak Milik Tanah (Kertas Geran) Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Sembilan Tahun Bagi Tempoh 2 Tahun. PTGNS 02/2020  >>>>Klik Di Sini<<<<

Sebutharga Sistem Penukaran Status Tanah (eSPT) Untuk Kegunaan Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Sembilan Tahun 2020. PTGNS 06/2020  >>>>Klik Di Sini<<<<  

Sebutharga Membekal Dan Menghantar Toner Untuk Kegunaan Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Sembilan Tahun 2020. PTGNS 01/2020  >>>>Klik Di Sini<<<<  

 

 

TENDER

Tahun 2020

Tender Pendigitalan Dokumen Urusniaga dan Bukan Urusniaga Bari Tahun 2017-2019, (Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara (Dalam Tempoh Jaminan) Perkakasan dan Perisian). TENDER (PTG) 01/2020 >>>>Klik Di Sini<<<<   (Pelanjutan Tarikh Tutup Tender sehingga 21 April 2020 sebelum jam 12 tengahari)

Senarai Harga Tawaran Pembekal Yang Menyertai Tender (PTGNS) 01/2020 >>>>Klik Di Sini<<<<